روانشناسی

افسردگی و خودکشی

Depression and Suicide

.

خودکشی فاجعه‌بارترین نتیجه افسردگی است.

 اکثرا سی هزار مردی که بر اثر خودکشی در آمریکا جان خود را از دست می‌دهند گرفتار افسردگی هستند. اما چون مرگ بر اثر خودکشی نوعی سرافکندگی اجتماعی برای اطرافیان است بنابراین بعنوان خودکشی معرفی نمی‌شود.

بسیاری از مرگهای ناشی از سوانح رانندگی نیز احتمالا نوعی خودکشی است که در گزارشها ارائه نمی‌شود.

.

آمار خودکشی

تعداد کسانی که دست به خودکشی می‌زنند اما جان خود را از دست نمی‌دهند بین ۲ تا ۸ برابر خودکشی‌های منجر به مرگ برآورد می‌شود.

 زنان حدود ۳ برابر مردان دست به خودکشی می‌زنند، اما مردها بیش از زنها بر اثر خودکشی می‌میرند.

بیشتر بودن تعداد زنانی که دست به خودکشی می‌زنند، احتمالا حکایت از بیشتر بودن افسردگی در میان آنها دارد.

این که تعداد بیشتری از مردها بر اثر خودکشی می‌میرند، به روش خودکشی آنها مربوط می‌شوند.

تا همین اواخر زنها شیوه‌های کمتر مهلکی از قبیل بریدن مچ دست یا خوردن بیش از اندازه قرص خواب در پیش می‌گرفتند و مردها اسلحه یا گاز کربنیک یا دار زدن.

اما امروزه با افزایش بارز زنهایی که اسلحه دارند، خودکشی با اسلحه در میان آنها بصورت نخستین گزینه در آمده است، به همین سبب میزان مرگ و میر زنان تغییر کرده است.

.

علل خودکشی

در میان عللی که مردم برای اقدامشان به خودکشی اعلام کرده‌اند، عبارتند از:

افسردگی، تنهایی، بیماری، مشکلات زناشویی، و مشکلات مالی، که فراوانترین عوامل هستند.

در حالیکه همواره میزان خودکشی مردان میانسال بیش از جوانان و نوجوانان بوده اما بطور کلی میزان خودکشی در میان آنها رو به کاهش دارد.

حال آنکه میزان آن در نوجوانان رو به افزایش است.

علاوه بر افسردگی عوامل دیگری که در خودکشی نقش دارد، مواد مخدر است.

 یکی از بررسی دوباره ۲۸۳ مورد اقدام به خودکشی نشان داد.

۶۰% آنان اهل مواد مخدر و ۸۴% هم گرفتار الکل  و هم مواد دیگر بوده‌اند.

معلوم نیست که اعتیاد به مواد، آنان را افسرده ساخته و به خودکشی کشانده یا اینکه به منظور حل و فصل افسردگی به مواد پناه برده و چون ثمربخش نبوده دست به خود کشی زده‌اند.

در بسیاری از افراد نمونه یاد شده مصرف مواد مقدم بر اختلالهای روانشناختی بوده.

در بعضی مردم اقدام به خودکشی بخاطر طاقت‌فرسا بودن پریشانی-هیجانی و پیدا نکردن راه حل دیگر است.

در موارد دیگر شخص دلش نمی‌خواهد خود را هلاک سازد بلکه می‌خواهد وخامت وضع خود را به دیگران نشان دهد.

در این قبیل موارد انگیزه دست زدن به خودکشی انتقال احساسات یأس و ناامیدی خویش و تلاش به تغییر رفتار دیگران است.

دختر خانومی که بیش از اندازه قرص خواب‌آور می‌خورد تا نامزدش که می‌خواهد او را رها کند، وادار به تغییر رویه سازد و دانش‌آموزی که تحت فشار والدین برای احراز رتبه نخست به همین اقدام دست میزند، نمونه‌هایی از تلاشهای یاد شده اقدام به خودکشی در واقع فریاد کمک خواهی است.

.

نویسنده: ساره زینلی ثانویان

دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی


.

منابع

اتینکسون، ریتا ال، و دیگران. زمینه روانشناسی هیلگارد. براهنی، محمد نقی، و دیگران. تهران: رشد، ۱۳۹۳

جوانمرد، غلامحسین. روانشناسی فیزیولوژیک. ۱۳۸۶، تهران. دانشگاه پیام نور